Sårbarhet

2 Jul

En sårbarhetsanalys för den skandinaviska vargstammen publicerades av naturvårdsverket den 2 juli.  Den skall ligga i botten för fortsatta diskussioner om det behövliga antalet vargar i Sverige. Det är beklagligt att varken rovdjursutredningen, naturvårdsverket eller vargkommitten lyckats prestera en liknande analys tidigare om det erforderliga minimiantalet enligt EUs regler, trots att flera år stått till förfogande. Nu får regeringen knappt om tid att smälta detta till propositionsskrivandet. Regeringen gratuleras dock till att de sett till att den grundläggande analysen nu faktiskt kommit till stånd inför höstens riksdagsbehandling. Tidigare fanns befogad anledning att kritisera det bristande beslutsunderlaget, men nu har underlaget radikalt förbättrats.

DN  och SvD och några andra tidningar står (taget från TT eller naturvårdsverket, och lite olika utförligt citerat). ”Om vargen ska ha en chans att överleva i Sverige krävs en stam på minst 100 individer.” Detta är en missuppfattning av rapportens resultat. Det räcker med mindre än hundra vargar,  kanske bara knappt 40. Men om det antas att vargstammen drabbas av katastrofer, i en omfattning som är större än vad som ter sig sannolikt, så behövs 100. Hundra syftar på den svensk-norska stammen, vad som behövs för Sveriges del blir färre.

Ruona Burman citeras ”Enligt EU:s riktlinjer ska man ligga över miniminivån för att arten ska anses ha gynnsam bevarandestatus”. Detta är inte strikt riktig, miniminivån är det absolut lägsta kravet för gynnsam bevarandestatus. Regeringen formulerar villkoret i uppdraget att göra sårbarhetsanalysen ”Populationen ska vara som minst lika stor (men gärna mycket större) än minsta livskraftiga population (MVP)”. Det blir nog inte aktuellt att diskutera vargantal som inte är en bra bit över vad sårbarhetsanalysen ger underlag för, men det bör noteras att redan hundra ligger en bra bit över teoretiskt minimum och kan sägas inkludera en säkerhetsmarginal. Syftet med artikeln och regeringens beställning är säkerligen inte att driva att det är lämpligt med bara hundra vargar, utan att tydliggöra att risken för utrotning är mycket liten, och att detta gäller även om det blir förvaltningsjakt på 100 vargar 2013.

Det står ”Dessutom bygger analysen på att vargstammen inte har några genetiska problem. Den tar således inte hänsyn till den svåra inaveln i den svenska vargstammen. För att råda bot på denna krävs ett ständigt inflöde av nytt friskt blod utifrån.” Analysen tar visst hänsyn till den rådande höga inaveln! Den sätter in värden i modellen som gäller den inavlade Skandinaviska vargstammen. MVP är vad som gäller för inavlade vargar. Inaveln är nu lägre i den svenska vargstammen än den varit sedan slutet av 90-talet, så sårbarhetsanalysen kan sägas överskatta inavelsinflytandet på MVP. Om det går som vi hoppas så sjunker inaveln och då blir MVP skattningarna för höga. Om inaveln förblir konstant så förväntas ändå inavelsdepressionen att minska något, då blir också rapportens skattningar av MVP för höga.

För att inaveln inte skall öka räcker det med att inflödet av friskt blod österifrån är något eller väsentligt mindre än det varit hittills, Att inflödet inte skall bli mycket mindre är rimligt att tro, det är faktiskt troligt att inflödet blir avsevärt större än historiskt med den planerade genetiska förstärkningen med tillförsel av djurparksvalpar.

Naturvårdsverket verkar vilja gå vidare med att studera genetiken. Jag inser inte behovet. På längre sikt när man sett vad inflödet blivit de närmaste decennniet och fått bättre förståelse för sveriges vargstam som en del i en nordeuropeisk metapopulation är ytterligare analyser motiverade, kanske inför att Sverige skall rapportera status till EU 2019, men tiden medger knappast något övervägt arbete innan propositionskrivandet måste starta. Naturvårdsverket har haft tid att framföra sina argument i förvaltningsplan och skyddsjaktsdokument och bör inte ta på sitt ansvar att ytterligare förhala att en vargpolitik återinförs. Dessutom måste fördjupade studier av genetiken inkludera den inavelssänkande effekten av selektiv jakt, och naturvårdsverket har i sin förvaltningsplan uppskjutit en studie av detta till 2013.

Riktlinjer, rekommendationer, osäkerheter och sunt förnuft säger att vargantalet bör ligga över miniminivån som erhålls med MVP. Detaljer i beräkningar och antaganden kan kritiseras och är lite osäkra. Det finns andra faktorer – en del politiska – att ta hänsyn till. Man kan uttrycka det så att lägre än knappt 100 vargar är knappast möjligt att åberopa stöd för i denna huvudsakligen naturvetenskapliga analys. Om – och isåfall hur mycket – över knappt 100 riksdagsbeslutet skall ligga är öppet för politiska överväganden och beslut. Det är väsentligen ett politiskt och icke naturvetenskapligt beslut. Det finns olika motiv, som jag inte går in på utförligt här, för att inte gå under några hundra vargar. Väljer politikerna ett högt antal för gynnsam bevarandestatus så innebär det mindre möjligheter till ”adaptiv” vargförvaltning, mer styrning av EU och framförallt mindre möjligheter att reducera inaveln.

3 svar to “Sårbarhet”

 1. AH 2 juli, 2012 den 20:14 #

  Är dessa 100 vargar inte en effektiv population, alltså borde den verkliga populationen inte vare minst 4gg högre.

  • DagL 2 juli, 2012 den 21:12 #

   Nej, det är ”verkliga” ´populationen som avses. Läs gärma själva rapporten!

 2. Anders Runnerus 4 juli, 2012 den 08:18 #

  Hej Dag
  Du är klarsynt och har liksom andra som förstått vad LCIEs krav innebär sett hur NVV försökt skruva informationen om rapporten i sitt pressmeddelande. Tycker det är anmärkningsvärt att den myndighet som formellt beställt en forskningsrapport behöver en hel vecka på sig för att formulera en pressrelease med ett klart vinklat innehåll. Håller med dig att 100 vargar väl bör räcka för att täcka in oförutsedda risker för utdöende och därmed kunna anses vara ”signifikant” högre än de 38 Grimsöforskarna kommit fram till.
  Anders Runnerus

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s