Acceptansfri vargförvaltning

11 Okt

SVD 121011 skrew som inspirerat mig att skriva en artikel om den nya form av rovdjursförvaltning som hägrar, ”den acceptansfria rovdjursförvaltningen,” Det här skrev jag för att det skulle synas på DN bloggar men det syns inte där, jag har misstänkt förut att DN portat bloggar från mig men då har de kommit in först och sedan tagits bort, men den här har inte kommit in (än) så nu står kanske den här bloggen på en svart lista hos DN.

Det verkar uppenbart att vargkonflikten lett till minskad acceptans för varg i viktiga grupper sedan konflikten med EU började. ”Nollvisionen” (ingen frilevande varg) antas som policy av icke marginella organisationer. Ett politiskt parti med nollvision som enda fråga har startas. De norska motsvarigheterna till centern och LRF är på väg att anta nollvisionsprogram och för första gången i modern tid pågick en massiv licensjakt på varg i Norge någon vecka. Den näst största jägarorganisationen har antagit nollvision och gjort mycket stora medlemsvinster på detta. Tidigare har nollvisionen inte tett sig salongsfähig och politiskt korrekt. Ur vargens synpunkt är detta ett utomordentligt allvarligt gränsöverskridande. Den vargskeptiska ideellt drivna informationskanalen ”Vargfakta” betraktas nu av många som den trovärdigaste varginformationskällan. I början tvekade djurparkerna till att bidra till något som uppfattades som stöd för en impopulär vargjakt, nu tvekar de att bidra med något som uppfattas som stöd till en impopulär varg. Tills EU blandade sig i fanns inte en enda viktig organisation eller ”stake-holder”, som ifrågasatte att det skulle finnas varg i Sverige, även om många ifrågasatte om det verkligen behövdes fler eller om den måste finnas just i närheten.

Regeringen utlovade i augusti 2011 vargjakt 2013 och den inställda vargjakten 2012 skulle kompenseras med utökad skyddjakt. Den utökade skyddsjakten har hittills resulterat i 7 fällda vargar 2012, vilket är så lite så att det kommer att betraktas som ett löftesbrott. EU har hållit sitt vakande öga över skyddsjakten så att det inte skjuts vargar till höger och vänster och begört att varje skyddsjaktsärende skall skickas in till EU inom 24 timmar, men i Juni deklarerade EU-kommissionären att den svenska skyddsjakten fungerat tillfredställande, så myndigheterna för erkännande för att de inte varit släpphänta med skyddsjakten, vilket förstås känns bra när de rutinmässiga överklagandena av varje ärende kommer. EU tolererar inte vargjakt förrän naturvårdsverket påbörjar genetisk förstärkning. Det tar några år mellan att en vargvalp utplanteras tills den går in i avel, så man får räkna med en vargförvaltning som innebär fri tillväxt ganska lång tid framöver utan någon gräns i sikte. Förmodligen går det inte att få markägarens acceptans för valpflytt i den situationen, den genetiska acceptansen kopplas för mycket till fri tillväxt för vargen. Naturvårdsverket har uttalat sig om att det inte blir vargjakt för att EU inte vill det förrän valpflytt från djurparkerna kommit igång, däremot har naturvårdsverket 11 okober inte uttalat sig om hur många vargar det minst skall finnas i Sverige, så ingen vet idag (11 oktober) om vargjakt är förenligt med EU-direktivet eller ej.

Aggretionen mot att samerna får frikort kommer att öka, eftersom skälet till att EU inte tolererar vargjakt i Sverige är att man för att öka acceptansen för varg för samerna förhindrade den familjebildning med en invandrad tik som var långt framskriden och med all sannolikhet resulterat i valpar 2012 om naturvårdsverket inte lagt sig i (den sjätte, gulingen, pendlaren, vargtiken DN betecknar som varghane). Detta ingrepp för att öka samernas acceptans gör att EU nu fordrar fortsatt fri tillväxt av varg i resten av Sverige! Naturvårdsverket har också klargjort att acceptans inte är något som nämns i EU-direktivet som Sverige har förbundit sig att följa. Och att frågan överhuvudtaget kommer upp visar att Naturvårdsverket internt har bestämt att den nuvarande vargstammen inte är GYBS, även om man inväntar forskarnas rapport för att kunna välja forskaruttalanden/resultat som stödjer detta.

Det finns alltså befogad anledning att tro att acceptansen för varg kommer att sjunka ytterligare de närmaste åren. Vargförvaltningen kan alltså i fortsättningen bedrivas utan beaktande av acceptans, acceptansfri förvaltning. Nu skall naturvårdsverket och statsmakterna inte deppa för det, det är en utmaning som öppnar nya möjligheter och effektivisering av vargförvaltningen. Se på de positiva sidorna och möjligheterna istället för att gnälla över att saker är som de är! Sverige kan hålla en position i framkanten på utvecklingen av världens rovdjursförvaltningtekniker genom att införa ett nytt koncept “Acceptansfri rovdjursförvaltning”!

Vargförvaltning har omgivits av myter som att den höga inaveln är ett omedelbart undergångshot som nödvändiggör omedelbar brandkårsutryckning! Denna myt vederlades definitivt med MVP beräkningarna byggd på vitaliteten och fertiliten av dagens inavlade vargstam! Forskningen är som bäst när den kan avliva gamla myter! Det är förmodligen också en ogrundad fördomsfylld myt utan verkligt vetenskapligt stöd att det är svårt att förvalta rovdjur utan acceptans! Nu får Sverige en möjlighet att bevisa att brist på acceptans inte är ett hinder för vargstammen att växa till det antal som fordras enligt de schamaner som känner de högre makternas (=EU) vilja.

Detta möjliggör att statsmakterna avlägsnar det hinder som i praktiken kommer att förhindra valpflytt, nämnligen att markägarens godkännande måste inhämtas. Eftersom acceptansen hos markägaren inte finns så gör det inget om den blir lägre! Men brist på acceptans förhindrar inte valpflytt! Det finns något som heter marknadsekonomi. Det finns ingen mur så hög så att inte en åsna lastad med guld kan ta sig över. Med några miljoner i näven är det nog inga svårigheter att få en mindre markägares godkännande även om hans acceptans är noll. Det är ju inte frågan om något illegalt eller något i en gråzon, det officiella Sverige ser det ju som en mycket lovvärd handling. Grannarna och jaktlaget har nog synpunkter som gör att kostnaden kan bli hög för att kompensera, men de har nog ändå förståelse för att pengarna är viktigare. Margägaren har ju redan en vargflock på marken och naturvårdsverket kan inte misstänkas tillåta jakt på den de närmaste åren även om det inte fanns en genetiskt värdefull varg. Så frånvaro av acceptans är ändå inget stort hinder mot valpflytt, bara man förser handläggaren på naturvårdsverket med en stor säck med pengar och fullmakt att fatta omedelbara bindande beslut om miljonbelopp.

Den effektiva barriären för immigranter, som förbudet mot stationär varg i renbetesland utgör, kan avlägsnas. Skälet att samernas acceptans för varg skall ökas har bortfallit, acceptansen finns ändå inte där! Det blir det största framsteget i svensk vargförvaltning på 30 år att den muren elimineras när man avskaffar acceptans!

Den svenska polisen får utmaningen att visa sig skickligare än den finska i att förebygga illegalt vargdödande. Med de moderna tekniker som utvecklats inom terroristbekämpning torde det inte vara svårt att spåra förberedelse till brott och eliminera dessa i sin linda. Men den finska polisen är säkert handikappad av att de illegala vargavlivningsmetoderna hittills varit mer utvecklade in Finland.

Insyn eller inspel från ”stakeholders” vid utarbetandet av förvaltningsplanen blir onödigt, vilket i hög grad förenklar arbetet att uppdatera förvaltningsplanen!

Vargkommitten har haft som uppgift att verka för samförstånd och delta i förvaltningsplanen. Med för den acceptansfria vargförvaltningen föreligger inget behov av en sådan kommitte längre. Kommittens ordförande är förmodligen den enda utomstående som kunnat påverka utvecklingen av förvaltningsplanen i detta skede. Det finns anledning att uppskatta en byråkrat som inser att behovet av kommitten enkelt kan elimineras genom den nya förvaltningsmetoden, och därigenom går mindre tid till meningslösa sammanträden.

WWF eftersträvar att Sverige skall vara ett förebild för förvaltning av arter som tiger och noshörning. Det nya konceptet “acceptansfri förvaltning” kommer att locka till sig stor uppmärksamhet för dem som förvaltar sådana arter och öka intresset för WWFs ideer interantionellt.

Anmärkning: Detta avser vara en ironisk karikatyr av naturvårdsverkets vargpolitik för den som inte förstått det tidigare. En kariktyr gör att de karaktäristiska dragen framträder tydligare. I vargfrågor går det inte att göra sin röst som forskare hörd utan att tydliggöra problematiken. Jag rekommenderar regler som tillåter selektiv jakt 2013, eftersom det är enda möjligheten att sänka inaveln redan i vinter. Det är lätt att dribbla förbi EU genom att konstatera att varg nu har GYBS, då kan de knappast fortsätta att hota med domstol. Och eftersom jag som “genetikprofessor” inte kan se något skäl att varg inte är GYBS nu så förstår jag inte vad som lägger hinder i vägen. Jag fattar ju inte allt, det kan t ex finnas ekologiska skäl för högre GYBS. Jag har gjort en populärvetenskapligare sammanställning av vargens genetik och hur det kopplar till antal och inavel.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s