Levande skogar utvecklas positivt!

1 Mar

Av tolv miljömål för Levande skogar har inget försämrats och åtta förbättrats!

Utvecklingen av miljöindikatorer för miljökvalitetsmålen har sammanställts på http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/Alla-indikatorer/ .På sidan  välj ”Levande skogar”. Klicka sök. Klicka på respektive indikator för att se utvecklingen

Utvecklingen av de 12 miljömål som tas upp för ”Levande skogar”:

Indikator Utveckling
Gammal skog Ökat med tiotals procent sedan 2000
Hård död ved Ökat med cirka femtio procent sedan 2000
Häckande fåglar i skogen Oförändrad
Skador på forn- och kulturlämningar Trend kan inte utläsas
Naturreservat Kraftig och pågående ökning
Biotopskyddsområden Kraftig och pågående ökning
Naturvårdsavtal Kraftig och pågående ökning
Äldre lövrik skog Ingen klar förändring
Försurad skogsmark Ingen klar förändring
Myrskyddsplanens genomförande Utvecklas positivt
Nedfall av kväve Minskat
Nedfall av svavel Minskat starkt

Av tolv kriterier har inget försämrats och åtta förbättrats. En klar positiv trend för ”Levande skogar”

2 svar till “Levande skogar utvecklas positivt!”

  1. link 6 juni, 2016 den 20:20 #

    Skogsstyrelsen bedomer aven i ar att malet inte kommer nas till ar 2020. Vardefulla skogar behover fa formellt skydd for att malet Levande skogar ska kunna nas. Resurserna for omradesskydd ar i dagslaget otillrackliga. Det behovs tillskott av resurser for ersattning till skogsagare.

  2. Virtual Private Servers 28 juli, 2017 den 14:54 #

    Den arliga uppfoljningen av Sveriges miljomal visar att atgardstakten i de flesta fall maste oka om miljomalen ska kunna nas. Men takten maste oka ytterligare om Levande skogar ska kunna nas till 2020, sager Herman Sundqvist, generaldirektor for Skogsstyrelsen.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: